بررسی مسئله اجتماعی از دیدگاه شهید محمدباقر صدر

دوره 2، شماره 2، مهر 1391، صفحه 1-16

10.22059/jstmt.2012.54253

عبدالحسین کلانتری؛ منصوره مهدی زاده


توسعه پایدار شهری از منظر عبدالرحمن ابن خلدون

دوره 2، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 1-29

10.22059/jstmt.2012.54307

محمد نقی زاده؛ سعیده محتشم امیری


علوم اجتماعی قاعده مدار است یا قانون مدار؟ (بازخوانی آراء علامه محمدحسین طباطبایی)

دوره 1، شماره 1، مهر 1390، صفحه 1-27

حسین کچویان؛ عبدالحسین کلانتری


تحلیل عناصر مفهومی گفتمان بیداری اسلامی در کلام مقام معظم رهبری از منظر تحلیل گفتمان

دوره 5، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 1-29

10.22059/jstmt.2015.60442

محمد میرزایی؛ علی ربانی؛ اصغر حقیقی مقدم


به سوی تدوین یک چارچوب فرانظری برای اسلامی‏سازی علوم انسانی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 7-30

10.22059/jstmt.2013.53996

عباس قنبری باغستان


واکاوی نقش اجتماعی زن از منظر آیت‌الله خامنه‌ای

دوره 4، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 9-28

10.22059/jstmt.2014.57074

منصوره لولاآور؛ راضیه شاهمرادی زواره


اصالت فرد یا جامعه از منظر شریعتی

دوره 7، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 9-32

10.22059/jstmt.2018.247298.1159

غلامرضا جمشیدیها؛ مریم توانای نامی


معرفت‌شناسی تطبیقی پیر بوردیو و مرتضی مطهری

دوره 7، شماره 2، مهر 1396، صفحه 9-39

10.22059/jstmt.2018.208816.1056

مهناز فرهمند؛ مهدی عالی نژاد


تکوین علم مدنی فارابی از منظر روش‌شناسی بنیادین

دوره 8، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 9-36

10.22059/jstmt.2019.70420

محمدرضا قائمی نیک؛ حمید پارسانیا


الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از منظر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای

دوره 8، شماره 2، مهر 1397، صفحه 9-35

10.22059/jstmt.2018.71325

شعیب بهمن


چیستی «اسلام ناب» در اندیشه آیت الله خامنه ای

دوره 9، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 9-29

10.22059/jstmt.2019.72126

امین بختیاری؛ مهدی حسین زاده یزدی


مطالعه کیفی الگوی ابراز هویت ایرانیان و عراقی‌ها در آیین پیاده‌روی اربعین

دوره 9، شماره 2، مهر 1398، صفحه 9-36

10.22059/jstmt.2020.280141.1267

غلامرضا تاج بخش؛ محمد رضا حسینی؛ انتصار موسوی


مطالعه‌ی تطبیقی «تحلیل فرهنگی نظام سیاسی اسلام» در دیدگاه امام محمد غزالی و برتراند بدیع

دوره 12، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 9-30

10.22059/jstmt.2022.322039.1454

منصور طبیعی؛ مینا زردشت


نقش ادراکات انسانی در مراتب تکامل‌ اجتماعات انسانی در علم مدنی فارابی

دوره 6، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 28-9

10.22059/jstmt.2017.63561

حمید پارسانیا؛ مسلم طاهری کل کشوندی


بررسی جهان مفهومی «سنت» در اندیشة امام خمینی (ره)

دوره 3، شماره 2، مهر 1392، صفحه 161-190

10.22059/jstmt.2013.55725

قاسم زائری؛ زینب اعلمی


مطالعه ی جامعه شناختی نقش مذهب در توسعه ی بومی مستقل،در ایران بعد از انقلاب ، با تأکید بر آموزه های فقه سیاسی امام خمینی(ره)

دوره 4، شماره 2، مهر 1393، صفحه 193-233

10.22059/jstmt.2014.58423

عزیز کلانتری؛ موسى عنبرى


بازنمایی «فقر» در رسائل و متون تاریخی ایرانی

دوره 6، شماره 2، مهر 1395، صفحه 201-226

10.22059/jstmt.2018.233710.1105

موسی عنبری؛ صدیقه پیری


الگوی نظری مردم سالاری دینی از منظر امام خمینی (ره) با به کارگیری راهبرد نظریه پردازی داده بنیان

دوره 5، شماره 2، مهر 1394، صفحه 203-225

10.22059/jstmt.2015.62019

علی ربانی خوراسگانی


نقش فطرت و طبیعت انسان در سیر صعودی و نزولی او از دیدگاه امام خمینی(ره)

دوره 12، شماره 2، تیر 1401

10.22059/jstmt.2022.318562.1440

علی احمدپور


بررسی و تحلیل مفهوم فرزندآوری از دیدگاه امام محمد غزالی

دوره 2، شماره 2، مهر 1391، صفحه 19-39

10.22059/jstmt.2012.54254

علی انتظاری؛ عهدیه اسدپور


مطالعه مقایسه‏ای مفهوم قضا و قدر در آثار پیمایشی و غیرپیمایشی (براساس طرح مسئله‏ای از جمال‏الدین اسدآبادی)

دوره 3، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 25-45

10.22059/jstmt.2013.53997

شهناز صداقت زادگان


الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی از منظر شریعتی

دوره 1، شماره 1، مهر 1390، صفحه 29-45

غلامرضا جمشیدیها؛ حمزه نوذری


نظریه اجتماعی قضا و قدر از دیدگاه سید جمال‌الدین اسدآّبادی و مرتضی مطهری

دوره 4، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 29-53

10.22059/jstmt.2014.57075

شهناز صداقت زادگان اصفهانی


بررسی « سیدحسین نصر » از روایت تناقض های تجدد با تاکید بر مقولات علم و زمان

دوره 2، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 31-53

10.22059/jstmt.2012.54308

بیوک علیزاده؛ محمدرضا قائمی نیک


اقتصاد دانش‌بنیان در منظومه فکری مقام معظم رهبری با تاکید بر الزامات اقتصاد مقاومتی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 31-58

10.22059/jstmt.2015.60437

بهرام بیات؛ عبدالمحمد کاشیان