بازخوانی و تفسیر ایده‌های متفکران شاخص مسلمان
گفتگوی پایدار (اخلاقی) در برنامه‌ریزی شهری بر اساس نظرگاه ایرانی-اسلامی (مولانا) و غربی (باختین)

مهرداد رحمانی؛ بهناز امین زاده

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1396، ، صفحه 33-54

https://doi.org/10.22059/jstmt.2018.242357.1135

چکیده
  از زمان مطرح شدن انقلاب مشارکتی در دهه 50 میلادی تاکنون، پژوهشگران و محققان مختلف، تلاش‌های بسیاری در زمینه چگونگی تحقق مشارکت اجتماعی در برنامه‌ریزی‌ها در سطوح و مقیاس‌های مختلف، انجام داده‌اند. از سوی دیگر، با مطرح شدن موضوع پایداری در دهه‌های پیشین و آمیختگی آن با موضوع مشارکت اجتماعی، این تلاش‌ها شدت گرفته است. در مقاله حاضر، ...  بیشتر