کلیدواژه‌ها = «ذهنیت اسطوره‌ای»
بازشناسی «خود» و «دیگری» در اندیشه جلال آل‌احمد

دوره 11، شماره 3، مهر 1400، صفحه 9-34

10.22059/jstmt.2021.286951.1290

انوشه دربندی؛ علی‌اکبر امینی؛ حامد عامری‌گلستانی؛ حامد محقق‌نیا