الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از منظر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای

شعیب بهمن

دوره 8، شماره 2 ، مهر 1397، ، صفحه 9-35

https://doi.org/10.22059/jstmt.2018.71325

چکیده
  طرح الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از سوی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، مباحث مختلفی را پیرامون ضرورت‌های طرح و تدوین چنین الگویی بوجود آورده است. با توجه به اهمیت بالای اندیشه‌های ایشان در مورد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، بحث حاضر در پی پاسخگویی به این سوال اساسی است که «چه شاخص‌هایی در نگاه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای برای تدوین الگوی ...  بیشتر