1. تحلیل مضمون هویت فرهنگی در اندیشه آیت الله سید علی خامنه ای

دوره 11، شماره 2، تیر 1400، صفحه 155-176

10.22059/jstmt.2021.317572.1437

آناهیتا آقاسی؛ سید محسن بنی هاشمی؛ سید وحید عقیلی