خوانش سرمایه اجتماعی در حکمت صدرایی

حمیدرضا صارمی؛ آیلین شیدایی

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 159-183

https://doi.org/10.22059/jstmt.2020.77811

چکیده
  احیای تمدن اسلامی و الگوی توسعه‌ی ایرانی-اسلامی نیاز به مبانی فلسفی و دانش بومی دارد. بر همین اساس بازخوانی مفاهیم امروزین توسعه که عمدتا ریشه در مطالعات غربی دارند، در اندیشه‌ی حاکم بر شهر اسلامی ضروری می‌نماید.هدف اصلی پژوهش جست و جوی مفهوم «سرمایه اجتماعی» به عنوان یکی از عوامل توسعه انسان‌محور در اندیشه‌های ملاصدرا به ...  بیشتر