نویسنده = ��������������������� ������
گفتمان استعمارزدای متفکرین اصولگرا: استعارگی در بلاغت حسن ازغدی

دوره 10، شماره 2، مهر 1399، صفحه 23-48

10.22059/jstmt.2021.303079.1360

زینت‌السادات مطهری؛ حسین هرسیج؛ علی علی‌حسینی