بازخوانی و تفسیر ایده‌های متفکران شاخص مسلمان
بررسی اندیشه‌ی شهرسازی شیخ شهاب الدین سهروردی

جواد مهدیان‌پور؛ حمیدرضا صارمی

دوره 6، شماره 2 ، مهر 1395، ، صفحه 253-276

https://doi.org/10.22059/jstmt.2018.238194.1119

چکیده
  چکیده امروزه با گسترش مسائل و مشکلات در کشورهای مختلف جهان و ناکارآمدی نظریه‌های وارداتی در برخی زمینه ها، ضرورت بکارگیری اندیشه‌های مرتبط با زمینه‌های فکری و اعتقادی را در علوم مختلف از جمله شهرسازی را دوچندان می‌کند، بهره‌گیری از مبانی نظری و اصول معماری و شهرسازی اسلامی و در این راستا مطالعه‌ی آثار و اندیشه متفکرین مسلمان ...  بیشتر