1. مطالعه کیفی الگوی ابراز هویت ایرانیان و عراقی‌ها در آیین پیاده‌روی اربعین

دوره 9، شماره 2، مهر 1398، صفحه 9-36

10.22059/jstmt.2020.280141.1267

غلامرضا تاج بخش؛ محمد رضا حسینی؛ انتصار موسوی