بازخوانی و تفسیر ایده‌های متفکران شاخص مسلمان
واکاوی بازدارنده‌های تکوین امت واحده اسلامی در اندیشه امام خمینی (ره)

مرتضی اکبری؛ فریدون رضایی

دوره 4، شماره 2 ، مهر 1393، ، صفحه 235-257

https://doi.org/10.22059/jstmt.2014.58424

چکیده
  امروزه اندیشمندان اسلامی در پی تحقق آرمان قرآنی و تکوین امت واحده اسلامی هستند، همان آرمانی که در صدر اسلام توسط پیامبر (ص) محقق گشت و در اندک زمانی از اعراب متفرق جاهلی، امتی منسجم، متمدن و قدرتمند ساخت. قدرت نوظهور فوق توانست در برابر تمدن‌های باشکوه آن دوران قد علم کند و تا مدت‌ها قدرت بلامنازع دوران خود بود و آثار بسیار عمیقی در ...  بیشتر