1. واکاوی نقش اجتماعی زن از منظر آیت‌الله خامنه‌ای

دوره 4، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 9-28

10.22059/jstmt.2014.57074

منصوره لولاآور؛ راضیه شاهمرادی زواره