راهنمای نویسندگان

 

دوفصلنامه نظریه اجتماعی متفکران مسلمان 

  

راهنمای تدوین مقاله

 

در صورتی که مقاله مستخرج از طرح پژوهشی یا پایان‌نامه (کارشناسی ارشد یا دکتری) است ، لازم است در ذیل عنوان مقاله مشخص شود. همچنین در مقالات مستخرج از طرح پژوهشی، مجری و در مقالات مستخرج از پایان‌نامه، استاد راهنما باید به عنوان نویسنده مسئول ثبت شوند. گفتنی است مقاله باید نتیجه تحقیقات شخصی نویسنده  یا نویسندگان بوده و قبلاً در نشریات داخلی و یا خارجی منتشر نشده باشد.

 

1- ساختار مقاله

 

مقاله می‌بایست از ساختار یک مقاله علمی-پژوهشی برخوردار باشد؛ چکیده، مقدمه و بیان مسئله، اهداف و پرسش ( پرسش‌ها ) ، فرضیات ( در صورتی که تحقیق میدانی و فرضیه داشته باشد)، تحقیق، پیشینه، چارچوب نظری/ چارچوب مفهومی، روش تحقیق، معرفی میدان، یافته‌های تحقیق، تجزیه و تحلیل و یا تفسیر بر اساس پرسش‌های پژوهش، نتیجه‌گیری، منابع، چکیده انگلیسی.

 

- عنوان مقاله در کوتاه‌ترین و زیباترین شکل ممکن، به بار معنایی موضوع اصلی یا پیام مقاله اشاره کند.

 

- چکیده

 

چکیده شامل؛ طرح مسأله، روش تـحقیق، ابزار جمع‌آوری داده‌ها، تکنیک به کار رفته، نـتایج و واژه‌های کلیدی باشد.

 

- مقدمه و بیان مسئله

 

مسئله مورد بررسی، تحت عنوان « مقدمه و بیان مسئله» تعریف و به روشنی تبیین شود. لازم به ذکر است که مقدمه و بیان مسأله می‌تواند جدا از هم نوشته شود.

 

- اهداف و پرسش‌های پژوهش

 

اهداف و پرسش‌های تحقیق که ناظر به مسئله مورد پژوهش است،

 

- پیشینه پژوهش

 

اشاره به کارهای انجام ‌شده در حوزه مورد تحقیق و بیان وجه تمایز تحقیق حاضر با سایر پژوهش‌های انجام شده دارد.

 

- ملاحظات نظری/ چارچوب نظری / چارچوب مفهومی

 

هر تحقیقی برای ارزیابی نیازمند یکی از سه عنوان: ملاحظات نظری، چارچوب نظری ، چارچوب مفهومی یا تعریف مفاهیم می باشد.   استفاده از هریک از مقوله های فوق الذکر بستگی به مقاله و ظرفیت موجود در آن دارد.

 

- روش تحقیق

 

نویسنده یا نویسندگان محترم بایستی توضیح دهند در انجام این تحقیق از چه روش کمی یا کیفی و سطوح متفاوت هریک استفاده کرده‌اند. در ضمن نویسنده یا نویسندگان بایستی در انتهای روش تحقیق مشخص کنند که تحقیق چه مراحلی را پشت سرمی گذارد تا به نتیجه برسد. به عبارتی روش‌تر، مسیر پاسخگویی به سؤال‌های مطرح شده بیان شود.

 

- یافته‌های پژوهش

 

یافته‌ها، تجزیه و تحلیل و تفسیر آن‌ها تحت عنوان مستقل و به طور منظم ارائه شود. لازم بذکر است که یافته های در واقع پاسخ به سوال های مطرح شده  در مقاله هست.

 

- بحث و نتیجه‌گیری

 

بحث و نتیجه‌گیری مقاله بر اساس یافته‌ها و چارچوب نظری در پایان مقاله مطرح شود.

 

- فهرست منابع فارسی و انگلیسی به ترتیب حروف الفبا به تفکیک منابع فارسی و غیرفارسی ذکر شود.

 

چکیده انگلیسی در انتهای مقاله آورده شود.

 

 --------------------------------------------------------------------------

 

شیونامه‌ی نگارش و ارسال مقالات

- فایل مقالات باید حتما دارای اطلاعات کامل نویسنده یا نویسندگان مقاله(شامل: نام و نام خانوادگی، سمت و مرتبه علمی، ایمیل) باشد. نیازی به ارسال مشخصات نویسندگان به صورت جداگانه نیست

- در نگارش مقالات ضمن رعایت آئین نگارش فارسی، حتی‏المقدور از کلمات فارسی برای بیان مطالب استفاده شود.

- مقاله روی کاغذ (A4) در محیط word 2003 و با 3 سانتیمتر حاشیه از طرفین با فونت B nazanin 13 (لاتین Times New Roman 10) و پی‌نوشت‌ها B nazanin 11 (لاتین Times New Roman 8) تایپ و تنظیم شود.

- حجم مقالات بدون چکیده انگلیسی از 20 صفحه (6500 کلمه) تجاوز نکند (نقد کتاب کمتر از 5 صفحه)، در ضمن مقالات بیش از 7000 هزار کلمه‌ای، ارزیابی و داوری نخواهد شد. اصل مقاله در 3 نسخه همراه دیسکت آن به دفتر مجله ارسال شود.

- مقالات نباید در مجله‏های دیگر چاپ یا برای چاپ ارسال شده باشد.

- طبق آیین نامه مجلات دانشگاه تهران دانشجویان نمی توانند نویسنده مسئول مقالات باشند و حتما باید یک عضو هئیت علمی به عنوان نویسنده مسئول معرفی گردد. ضمناً یکی از نویسندگان به عنوان فرد پاسخگو به دفتر سردبیری مجله معرفی گردد.

- پذیرش اولیه مقاله ضرورتاً منوط به رعایت راهنمای نگارش مقالات و پذیرش نهایی و چاپ منوط به تأیید هیأت تحریریه و داوران است.

- چکیده مقالات (به فارسی و انگلیسی) باید حاوی 150 تا 250 کلمه بوده و شامل هدف مقاله، چارچوب نظری، روش کار و مهم‏ترین یافته‌های تحقیق است.

- در پایان چکیده، واژگان کلیدی مقاله بین 5 تا 8 واژه بیان می‏گردند.

- ارجاع منابع و مآخذ، در متن مقاله در پایان نقل قول یا موضوع استفاده شده داخل پرانتز به شکل زیر آورده شود: 

- منابع فارسی: (نام خانوادگی مؤلف، سال نشر، جلد، صفحه)؛ مثال: (روحانی، 1376: 371).

- منابع لاتین: (صفحه، جلد، سال نشر، نام خانوادگی مؤلف)؛ مثال: (Morgan, 1965: 17).

- چنانچه از نویسنده‌ای در یک سال بیش از یک اثر انتشار یافته باشد، با ذکر حروف الفبا پس از سال انتشار، از یکدیگر متمایز شوند.

- معادل انگلیسی اسامی خاص یا اصطلاحات در پایین هر صفحه آورده شود. توضیحات اضافی در انتهای مقاله در بخش یادداشت‌ها درج گردد. اگر ارجاع و اسناد در یادداشت‌ها باشد، مثل متن مقاله، روش درون متنی خواهد بود.

- در پایان مقاله (منابع)، فهرست الفبایی منابع فارسی و لاتین به طور جداگانه به صورت زیر ارائه شود: 

- کتاب: نام خانوادگی و نام نویسنده (تاریخ چاپ)، نام کتاب، نام مترجم، محل انتشار: نام ناشر.

- مقاله مجله (اگر صفحات هر شماره در ادامه شماره قبلی شروع شود): نام خانوادگی و نام نویسنده (تاریخ)، نام مقاله، نام مجله، شماره مجله، صفحه.

- مقاله دائره‌المعارف: نام خانوادگی و نام نویسنده (تاریخ)، نام مقاله، نام دائره‌المعارف، (جلد و صفحه) محل نشر: نام ناشر.

- مقاله روزنامه: نام خانوادگی و نام نویسنده (تاریخ: روز، ماه، سال). عنوان مقاله. نام روزنامه، شماره‌ی صفحه.

- مقاله وب سایت: نام خانوادگی و نام نویسنده (تاریخ)، نام مقاله، بازیابی شده در تاریخ (تاریخ بازیابی به ترتیب روز، ماه، سال)، نام ناشر سایت، آدرس سایت.

- شکل­ها و تصویرها باید به گونه‏ای ترسیم یا تهیه شوند که برای تکثیر و نسخه‌پردازی مناسب باشند.

- جدول­ها به ترتیبی که در متن آمده‌اند شماره‌گذاری شوند و تاریخ تهیه و مأخذ آنها به طور دقیق در زیر آنها قید گردد.

- هرگونه تشکر و قدردانی از افراد و سازمان‏هایی که در انجام مطالعه یا تهیه مقاله همکاری داشته‏اند، به صورت زیرنویس در صفحه اول آورده شود.

- دفتر مجله در ویراستاری ادبی مقالات مختار است.

- چنانچه مقاله ارسالی به دفتر مجله مستخرج از پایان نامه دانشجو باشد، باید حتماً باید در صفحه اول مقاله ذکر شود.

- هزینه چاپ مقالات پذیرفته شده 3/500/000 ریال و بر عهده نویسنده (نویسندگان) است.

- مسئولیت مطالب مندرج در مقاله­ ها بر عهده نویسنده (نویسندگان) است.

- مقالات به سامانه مجله ارسال شود: jstmt.ut.ac.ir