کلیدواژه‌ها = ممنوعیت ازدواج
جامعه شناسی قواعد همسر گزینی در سیره معصومین علیهم السلام

دوره 9، شماره 2، مهر 1398، صفحه 93-125

10.22059/jstmt.2020.280495.1271

حمیدرضا فاتحی؛ سید محمد ثقفی نژاد؛ امیر مسعود امیر مظاهری