آمادگی برای دریافت انواع مختلف مقالات علمی

فصلنامه علمی «نظریه‌های اجتماعی متفکران مسلمان» مطابق ‍آیین‌نامه‌ی مجلات علمی مصوب اردیبهشت ۱۳۹۸ وزارت عتف اقدام به دریافت مقالات در انواع زیر می‌کند:

  • مقالات پژوهشی (Research Article)
  • مقالات مروری (Review Article)
  • مقالات کوتاه (Short Paper)
  • مقالات ترویجی (Secondary Article)