دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

صورت‌بندی سیاست علم مبتنی بر خوانش جمعی متفکران انقلاب اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1402

10.22059/jstmt.2023.354798.1591

حسین قلی پور؛ مرتضی جوانعلی آذر؛ سید مجتبی امامی


خاستگاه اجتماع انسانی از منظر علامه طباطبایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1402

10.22059/jstmt.2023.358956.1609

علیرضا میرزایی؛ مهدی جلالوند