51. در مسیر نظریه‌ی رهبری حکیمانه‌ی اسلامی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 163-201

10.22059/jstmt.2015.60440

حمزه صمدی میارکلائی؛ حسین صمدی میارکلائی


52. مطالعه ی جامعه شناختی نقش مذهب در توسعه ی بومی مستقل،در ایران بعد از انقلاب ، با تأکید بر آموزه های فقه سیاسی امام خمینی(ره)

دوره 4، شماره 2، مهر 1393، صفحه 193-233

10.22059/jstmt.2014.58423

عزیز کلانتری؛ موسى عنبرى


53. واکاوی بازدارنده‌های تکوین امت واحده اسلامی در اندیشه امام خمینی (ره)

دوره 4، شماره 2، مهر 1393، صفحه 235-257

10.22059/jstmt.2014.58424

مرتضی اکبری؛ فریدون رضایی


54. بررسی و نقد نظریه پی یر بوردیو بر مبنای حکمت صدرایی

دوره 4، شماره 2، مهر 1393، صفحه 259-285

10.22059/jstmt.2014.58425

حسن خیری


55. روش شناسی فارابی در علوم اجتماعی و فرهنگی

دوره 4، شماره 2، مهر 1393، صفحه 287-312

10.22059/jstmt.2014.58426

حسین داد بیانی؛ حمید پارسانیا


56. بررسی تطبیقی عصبیت ابن‌خلدون و سرمایۀ اجتماعی

دوره 4، شماره 2، مهر 1393، صفحه 313-335

10.22059/jstmt.2014.58427

الهه فرجی؛ یارمحمد قاسمی


57. بررسی و تبیین انحرافات موجود در عزاداری های مذهبی از منظر استاد مطهری ( مطالعه موردی: دسته جات و عزاداری های مذهبی شهرستان بیجار)

دوره 4، شماره 2، مهر 1393، صفحه 337-357

10.22059/jstmt.2014.58428

حسن محمدمیرزائی؛ ابوالفضل ذوالفقاری


58. علم دینی در مقام توصیف و توصیه؛ بازخوانی نظریه علم دینی استاد مصباح یزدی

دوره 4، شماره 2، مهر 1393، صفحه 359-381

10.22059/jstmt.2014.58429

نازیلا اخلاقی؛ مهدی حسین زاده یزدی


59. واکاوی نقش اجتماعی زن از منظر آیت‌الله خامنه‌ای

دوره 4، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 9-28

10.22059/jstmt.2014.57074

منصوره لولاآور؛ راضیه شاهمرادی زواره


60. نظریه اجتماعی قضا و قدر از دیدگاه سید جمال‌الدین اسدآّبادی و مرتضی مطهری

دوره 4، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 29-53

10.22059/jstmt.2014.57075

شهناز صداقت زادگان اصفهانی


61. شرایط امکان علوم اجتماعی در فلسفه اجتماعی علامه طباطبایی در پرتو مقایسه تطبیقی با فلسفه اجتماعی کانت

دوره 4، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 55-86

10.22059/jstmt.2014.57076

سید حمید طالب زاده؛ سید محمد امین قانعی راد؛ محمد توکل؛ ابوالفضل مرشدی


62. نگرش دانشجویان به کرسی‌های آزاداندیشی در دانشگاه به لحاظ اثرگذاری در توسعه اجتماعی و سیاسی دانشگاه‌ها (مورد: دانشگاه تبریز)

دوره 4، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 87-112

10.22059/jstmt.2014.57077

عبدالحسین کلانتری؛ جعفر احمدپور پرویزیان


63. بررسی تحولات اندیشه دولت اسلامی نزد اخوان‌المسلمین از آغاز جنبش تا پس از انقلاب 2011 مصر

دوره 4، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 113-136

10.22059/jstmt.2014.57078

فیروز اصلانی؛ الهه مرندی


64. رویکرد اسلامی به شهر؛ ویژگی‌های شهر اسلامی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 137-167

10.22059/jstmt.2014.57079

بهرام بیات


65. جایگاه دانش‌های شرعی در طبقه‌بندی علوم از دیدگاه فارابی، غزالی و خواجه نصیر طوسی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 169-191

10.22059/jstmt.2014.57080

یحیی بوذری نژاد؛ قاسم خسروی


66. بررسی جهان مفهومی «سنت» در اندیشة امام خمینی (ره)

دوره 3، شماره 2، مهر 1392، صفحه 161-190

10.22059/jstmt.2013.55725

قاسم زائری؛ زینب اعلمی


67. تعامل پویایی جمعیت و توسعه از دیدگاه ابن‌خلدون

دوره 3، شماره 2، مهر 1392، صفحه 191-209

10.22059/jstmt.2013.55726

رسول صادقی


68. فارابی در روایت سید جواد طباطبایی: سه تفسیر، سه استنتاج

دوره 3، شماره 2، مهر 1392، صفحه 211-243

10.22059/jstmt.2013.55727

محمدحسین بادامچی؛ حمید پارسانیا


69. تهدیدهای امنیت اجتماعی از دیدگاه مقام معظم رهبری

دوره 3، شماره 2، مهر 1392، صفحه 245-271

10.22059/jstmt.2013.55728

فریبا شایگان


70. واکاوی حدود و شاخصه‌های رئالیسم علمی در معرفت اجتماعی سید جمال‌الدین اسدآبادی

دوره 3، شماره 2، مهر 1392، صفحه 301-322

10.22059/jstmt.2013.55730

ایمان عرفان منش؛ غلام رضا جمشیدیها