موضوعات = بازخوانی و تفسیر ایده‌های متفکران شاخص مسلمان
«روش‌شناسی بنیادین» از منظر روش‌شناسی بنیادین

دوره 6، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 160-129

10.22059/jstmt.2017.63565

قاسم زائری؛ سیدمحمد معلمی


نظریه بومی‌گرایی حسین کچویان

دوره 6، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 199-161

10.22059/jstmt.2017.63564

مهدی حسین زاده یزدی؛ علیرضا حدادی


تحلیل عناصر مفهومی گفتمان بیداری اسلامی در کلام مقام معظم رهبری از منظر تحلیل گفتمان

دوره 5، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 1-29

10.22059/jstmt.2015.60442

محمد میرزایی؛ علی ربانی؛ اصغر حقیقی مقدم


اقتصاد دانش‌بنیان در منظومه فکری مقام معظم رهبری با تاکید بر الزامات اقتصاد مقاومتی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 31-58

10.22059/jstmt.2015.60437

بهرام بیات؛ عبدالمحمد کاشیان


توسعه و جامعة آرمانی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 59-80

10.22059/jstmt.2015.60436

علی‌رضا شجاعی‌زند


مفهوم عدالت از منظر فارابی و ابن‌خلدون

دوره 5، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 81-104

10.22059/jstmt.2015.60438

شکوه دیباجی فروشانی؛ غلامرضا جمشیدیها


بررسی تطبیقی ویژگی های حکومت اسلامی از منظر امام خمینی (ره) و سید قطب

دوره 5، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 105-137

10.22059/jstmt.2015.60441

یحیی بوذری نژاد؛ شاهین زرع پیما؛ حسین طاهری


کاربست قوانین معاملات اسلامی در نظام قراردادهای بازار سرمایه ایران

دوره 5، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 139-162

10.22059/jstmt.2015.60439

علی اصغر حیدری؛ علی اصغر سعیدی


در مسیر نظریه‌ی رهبری حکیمانه‌ی اسلامی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 163-201

10.22059/jstmt.2015.60440

حمزه صمدی میارکلائی؛ حسین صمدی میارکلائی


مطالعه ی جامعه شناختی نقش مذهب در توسعه ی بومی مستقل،در ایران بعد از انقلاب ، با تأکید بر آموزه های فقه سیاسی امام خمینی(ره)

دوره 4، شماره 2، مهر 1393، صفحه 193-233

10.22059/jstmt.2014.58423

عزیز کلانتری؛ موسى عنبرى


واکاوی بازدارنده‌های تکوین امت واحده اسلامی در اندیشه امام خمینی (ره)

دوره 4، شماره 2، مهر 1393، صفحه 235-257

10.22059/jstmt.2014.58424

مرتضی اکبری؛ فریدون رضایی


بررسی و نقد نظریه پی یر بوردیو بر مبنای حکمت صدرایی

دوره 4، شماره 2، مهر 1393، صفحه 259-285

10.22059/jstmt.2014.58425

حسن خیری


روش شناسی فارابی در علوم اجتماعی و فرهنگی

دوره 4، شماره 2، مهر 1393، صفحه 287-312

10.22059/jstmt.2014.58426

حسین داد بیانی؛ حمید پارسانیا


بررسی تطبیقی عصبیت ابن‌خلدون و سرمایۀ اجتماعی

دوره 4، شماره 2، مهر 1393، صفحه 313-335

10.22059/jstmt.2014.58427

الهه فرجی؛ یارمحمد قاسمی


بررسی و تبیین انحرافات موجود در عزاداری های مذهبی از منظر استاد مطهری ( مطالعه موردی: دسته جات و عزاداری های مذهبی شهرستان بیجار)

دوره 4، شماره 2، مهر 1393، صفحه 337-357

10.22059/jstmt.2014.58428

حسن محمدمیرزائی؛ ابوالفضل ذوالفقاری


علم دینی در مقام توصیف و توصیه؛ بازخوانی نظریه علم دینی استاد مصباح یزدی

دوره 4، شماره 2، مهر 1393، صفحه 359-381

10.22059/jstmt.2014.58429

نازیلا اخلاقی؛ مهدی حسین زاده یزدی


واکاوی نقش اجتماعی زن از منظر آیت‌الله خامنه‌ای

دوره 4، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 9-28

10.22059/jstmt.2014.57074

منصوره لولاآور؛ راضیه شاهمرادی زواره


نظریه اجتماعی قضا و قدر از دیدگاه سید جمال‌الدین اسدآّبادی و مرتضی مطهری

دوره 4، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 29-53

10.22059/jstmt.2014.57075

شهناز صداقت زادگان اصفهانی


شرایط امکان علوم اجتماعی در فلسفه اجتماعی علامه طباطبایی در پرتو مقایسه تطبیقی با فلسفه اجتماعی کانت

دوره 4، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 55-86

10.22059/jstmt.2014.57076

سید حمید طالب زاده؛ سید محمد امین قانعی راد؛ محمد توکل؛ ابوالفضل مرشدی


نگرش دانشجویان به کرسی‌های آزاداندیشی در دانشگاه به لحاظ اثرگذاری در توسعه اجتماعی و سیاسی دانشگاه‌ها (مورد: دانشگاه تبریز)

دوره 4، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 87-112

10.22059/jstmt.2014.57077

عبدالحسین کلانتری؛ جعفر احمدپور پرویزیان


بررسی تحولات اندیشه دولت اسلامی نزد اخوان‌المسلمین از آغاز جنبش تا پس از انقلاب 2011 مصر

دوره 4، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 113-136

10.22059/jstmt.2014.57078

فیروز اصلانی؛ الهه مرندی


رویکرد اسلامی به شهر؛ ویژگی‌های شهر اسلامی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 137-167

10.22059/jstmt.2014.57079

بهرام بیات


جایگاه دانش‌های شرعی در طبقه‌بندی علوم از دیدگاه فارابی، غزالی و خواجه نصیر طوسی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 169-191

10.22059/jstmt.2014.57080

یحیی بوذری نژاد؛ قاسم خسروی


بررسی جهان مفهومی «سنت» در اندیشة امام خمینی (ره)

دوره 3، شماره 2، مهر 1392، صفحه 161-190

10.22059/jstmt.2013.55725

قاسم زائری؛ زینب اعلمی


تعامل پویایی جمعیت و توسعه از دیدگاه ابن‌خلدون

دوره 3، شماره 2، مهر 1392، صفحه 191-209

10.22059/jstmt.2013.55726

رسول صادقی