26. گفتگوی پایدار (اخلاقی) در برنامه‌ریزی شهری بر اساس نظرگاه ایرانی-اسلامی (مولانا) و غربی (باختین)

دوره 7، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 33-54

10.22059/jstmt.2018.242357.1135

مهرداد رحمانی؛ بهناز امین زاده


27. راه های مهار قدرت سیاسی از منظر سعدی

دوره 7، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 55-77

10.22059/jstmt.2018.234829.1107

عباسعلی رسولی؛ عباس صالحی نجف آبادی


28. اصالت فرد و جامعه و آثار آن بر مبنای حکمت صدرایی

دوره 7، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 79-101

10.22059/jstmt.2018.133816.1015

حسن خیری


29. شاخص‌های جامعه معنوی از منظر قرآن کریم و حدیث

دوره 7، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 103-137

10.22059/jstmt.2018.242971.1138

سهیلا همتی مامو؛ سهراب مروتی؛ فاطمه اردشیری؛ زهرا رضایی


30. واکاوی سنت و ساختار تغییرات اجتماعی(با تأکید بر آیه 11 سوره رعد)

دوره 7، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 139-158

10.22059/jstmt.2018.244333.1141

نبی الله صدری فر؛ محمد رضا ضمیری؛ محمد مولوی؛ محمد صادق جمشیدی راد


31. بررسی و تحلیل جامعه مطلوب در اندیشه‌ی اجتماعی سیدجعفر کشفی

دوره 7، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 159-179

10.22059/jstmt.2018.236748.1114

جهانبخش ثواقب؛ پروین رستمی


32. بازنمایی «فقر» در رسائل و متون تاریخی ایرانی

دوره 6، شماره 2، مهر 1395، صفحه 201-226

10.22059/jstmt.2018.233710.1105

موسی عنبری؛ صدیقه پیری


33. تاثیر برنامه های فرهنگی دفاع مقدس بر هویت فرهنگی دانش‌آموزان (مورد مطالعه دبیرستان‌های شهرستان شهرکرد)

دوره 6، شماره 2، مهر 1395، صفحه 227-251

10.22059/jstmt.2018.237663.1117

بهرام بیات؛ عباس رئیسی سرتشنیزی؛ جمشید محبت خانی


34. بررسی اندیشه‌ی شهرسازی شیخ شهاب الدین سهروردی

دوره 6، شماره 2، مهر 1395، صفحه 253-276

10.22059/jstmt.2018.238194.1119

جواد مهدیان‌پور؛ حمیدرضا صارمی


35. مشارکت شهروندان در مدیریت شهری مطابق نگاه علامه طباطبائی

دوره 6، شماره 2، مهر 1395، صفحه 311-331

10.22059/jstmt.2018.219687.1083

محمد تقی پیربابایی؛ جواد رحمانی


36. اسلامی‌‍سازی دانش معاصر: تقسیم‌بندی موضوعی و فراتحلیل آثار و مهم‌ترین منابع

دوره 6، شماره 2، مهر 1395، صفحه 333-356

10.22059/jstmt.2018.251349.1176

عباس قنبری باغستان؛ سید محسن میری


37. تبیین نقش و کارکرد آموزه جهاد در فرآیند انقلاب اسلامی ایران

دوره 6، شماره 2، مهر 1395، صفحه 357-376

10.22059/jstmt.2018.249229.1170

حجت داوند؛ محمدحسین جمشیدی


38. نقش ادراکات انسانی در مراتب تکامل‌ اجتماعات انسانی در علم مدنی فارابی

دوره 6، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 28-9

10.22059/jstmt.2017.63561

حمید پارسانیا؛ مسلم طاهری کل کشوندی


39. الگوی کارگزاری نفوذ اجتماعی دین در آموزه‌های قرآن

دوره 6، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 55-29

10.22059/jstmt.2017.63566

محمدباقر آخوندی


40. جایگاه مفهوم فطرت در منازعات دینی-اجتماعی دورۀ پهلوی دوم

دوره 6، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 79-57

10.22059/jstmt.2017.63562

علی محمد حاضری؛ محمد ملاعباسی


41. تبیین امور واقع از منظر ابن خلدون (نگاهی نو به مقدمه)

دوره 6، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 105-81

10.22059/jstmt.2017.63563

غلامرضا جمشیدیها؛ یونس اکبری


42. دین و سرمایه اجتماعی: «واکاوی ظرفیت های اجتماعی جامعه اسلامی ایران»

دوره 6، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 128-107

10.22059/jstmt.2017.63560

محمدتقی پیربابایی؛ سیداحمد فیروزآبادی؛ عیسی حجت؛ محمد سلطان زاده


43. «روش‌شناسی بنیادین» از منظر روش‌شناسی بنیادین

دوره 6، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 160-129

10.22059/jstmt.2017.63565

قاسم زائری؛ سیدمحمد معلمی


44. نظریه بومی‌گرایی حسین کچویان

دوره 6، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 199-161

10.22059/jstmt.2017.63564

مهدی حسین زاده یزدی؛ علیرضا حدادی


45. تحلیل عناصر مفهومی گفتمان بیداری اسلامی در کلام مقام معظم رهبری از منظر تحلیل گفتمان

دوره 5، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 1-29

10.22059/jstmt.2015.60442

محمد میرزایی؛ علی ربانی؛ اصغر حقیقی مقدم


46. اقتصاد دانش‌بنیان در منظومه فکری مقام معظم رهبری با تاکید بر الزامات اقتصاد مقاومتی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 31-58

10.22059/jstmt.2015.60437

بهرام بیات؛ عبدالمحمد کاشیان


47. توسعه و جامعة آرمانی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 59-80

10.22059/jstmt.2015.60436

علی‌رضا شجاعی‌زند


48. مفهوم عدالت از منظر فارابی و ابن‌خلدون

دوره 5، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 81-104

10.22059/jstmt.2015.60438

شکوه دیباجی فروشانی؛ غلامرضا جمشیدیها


49. بررسی تطبیقی ویژگی های حکومت اسلامی از منظر امام خمینی (ره) و سید قطب

دوره 5، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 105-137

10.22059/jstmt.2015.60441

یحیی بوذری نژاد؛ شاهین زرع پیما؛ حسین طاهری


50. کاربست قوانین معاملات اسلامی در نظام قراردادهای بازار سرمایه ایران

دوره 5، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 139-162

10.22059/jstmt.2015.60439

علی اصغر حیدری؛ علی اصغر سعیدی