موضوعات = بازخوانی و تفسیر ایده‌های متفکران شاخص مسلمان
مقایسه حقوق زن مسلمان از دیدگاه مرتضی مطهری و فاطمه مرنیسی

دوره 7، شماره 2، مهر 1396، صفحه 41-61

10.22059/jstmt.2018.235657.1110

محمدعلی توانا؛ محمد کامکاری؛ محمد امین میرزایی زاده کوهپایه


فرزندآوری در نزد ابن‌سینا

دوره 7، شماره 2، مهر 1396، صفحه 63-87

10.22059/jstmt.2018.222696.1089

علی انتظاری؛ عهدیه اسدپور


نقد و بررسی اندیشه اجتماعی محمدرضا حکیمی

دوره 7، شماره 2، مهر 1396، صفحه 89-108

10.22059/jstmt.2018.254185.1189

سید سعید زاهد زاهدانی؛ مهدی مقدسی


واکاوی دیدگاه آیت الله مطهری در مورد تمدن مدرن غرب و چگونگی تعامل با آن

دوره 7، شماره 2، مهر 1396، صفحه 109-130

10.22059/jstmt.2018.240760.1128

علی اصغر طالب نژاد؛ سید محمد علی تقوی؛ محمد جواد رنجکش


جایگاه زن در اندیشه‌ی امام خمینی (ره) و آثار اجتماعی آن

دوره 7، شماره 2، مهر 1396، صفحه 131-153

10.22059/jstmt.2018.264644.1219

الهام شریعتی؛ هاجر سادات کلانتر معتمدی


تحلیلی بر ضرورت و امتناع مدینه نزد فارابی

دوره 7، شماره 2، مهر 1396، صفحه 155-173

10.22059/jstmt.2018.263897.1216

مرتصی بحرانی


بررسی مقایسه‌ای صورتبندی مسالة «مردم» در آراء شریعتی و مطهری

دوره 7، شماره 2، مهر 1396، صفحه 207-175

10.22059/jstmt.2018.238196.1238

قاسم زائری


اصالت فرد یا جامعه از منظر شریعتی

دوره 7، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 9-32

10.22059/jstmt.2018.247298.1159

غلامرضا جمشیدیها؛ مریم توانای نامی


گفتگوی پایدار (اخلاقی) در برنامه‌ریزی شهری بر اساس نظرگاه ایرانی-اسلامی (مولانا) و غربی (باختین)

دوره 7، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 33-54

10.22059/jstmt.2018.242357.1135

مهرداد رحمانی؛ بهناز امین زاده


راه های مهار قدرت سیاسی از منظر سعدی

دوره 7، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 55-77

10.22059/jstmt.2018.234829.1107

عباسعلی رسولی؛ عباس صالحی نجف آبادی


اصالت فرد و جامعه و آثار آن بر مبنای حکمت صدرایی

دوره 7، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 79-101

10.22059/jstmt.2018.133816.1015

حسن خیری


شاخص‌های جامعه معنوی از منظر قرآن کریم و حدیث

دوره 7، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 103-137

10.22059/jstmt.2018.242971.1138

سهیلا همتی مامو؛ سهراب مروتی؛ فاطمه اردشیری؛ زهرا رضایی


واکاوی سنت و ساختار تغییرات اجتماعی(با تأکید بر آیه 11 سوره رعد)

دوره 7، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 139-158

10.22059/jstmt.2018.244333.1141

نبی الله صدری فر؛ محمد رضا ضمیری؛ محمد مولوی؛ محمد صادق جمشیدی راد


بررسی و تحلیل جامعه مطلوب در اندیشه‌ی اجتماعی سیدجعفر کشفی

دوره 7، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 159-179

10.22059/jstmt.2018.236748.1114

جهانبخش ثواقب؛ پروین رستمی


بازنمایی «فقر» در رسائل و متون تاریخی ایرانی

دوره 6، شماره 2، مهر 1395، صفحه 201-226

10.22059/jstmt.2018.233710.1105

موسی عنبری؛ صدیقه پیری


تاثیر برنامه های فرهنگی دفاع مقدس بر هویت فرهنگی دانش‌آموزان (مورد مطالعه دبیرستان‌های شهرستان شهرکرد)

دوره 6، شماره 2، مهر 1395، صفحه 227-251

10.22059/jstmt.2018.237663.1117

بهرام بیات؛ عباس رئیسی سرتشنیزی؛ جمشید محبت خانی


بررسی اندیشه‌ی شهرسازی شیخ شهاب الدین سهروردی

دوره 6، شماره 2، مهر 1395، صفحه 253-276

10.22059/jstmt.2018.238194.1119

جواد مهدیان‌پور؛ حمیدرضا صارمی


مشارکت شهروندان در مدیریت شهری مطابق نگاه علامه طباطبائی

دوره 6، شماره 2، مهر 1395، صفحه 311-331

10.22059/jstmt.2018.219687.1083

محمد تقی پیربابایی؛ جواد رحمانی


اسلامی‌‍سازی دانش معاصر: تقسیم‌بندی موضوعی و فراتحلیل آثار و مهم‌ترین منابع

دوره 6، شماره 2، مهر 1395، صفحه 333-356

10.22059/jstmt.2018.251349.1176

عباس قنبری باغستان؛ سید محسن میری


تبیین نقش و کارکرد آموزه جهاد در فرآیند انقلاب اسلامی ایران

دوره 6، شماره 2، مهر 1395، صفحه 357-376

10.22059/jstmt.2018.249229.1170

حجت داوند؛ محمدحسین جمشیدی


نقش ادراکات انسانی در مراتب تکامل‌ اجتماعات انسانی در علم مدنی فارابی

دوره 6، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 28-9

10.22059/jstmt.2017.63561

حمید پارسانیا؛ مسلم طاهری کل کشوندی


الگوی کارگزاری نفوذ اجتماعی دین در آموزه‌های قرآن

دوره 6، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 55-29

10.22059/jstmt.2017.63566

محمدباقر آخوندی


جایگاه مفهوم فطرت در منازعات دینی-اجتماعی دورۀ پهلوی دوم

دوره 6، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 79-57

10.22059/jstmt.2017.63562

علی محمد حاضری؛ محمد ملاعباسی


تبیین امور واقع از منظر ابن خلدون (نگاهی نو به مقدمه)

دوره 6، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 105-81

10.22059/jstmt.2017.63563

غلامرضا جمشیدیها؛ یونس اکبری


دین و سرمایه اجتماعی: «واکاوی ظرفیت های اجتماعی جامعه اسلامی ایران»

دوره 6، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 128-107

10.22059/jstmt.2017.63560

محمدتقی پیربابایی؛ سیداحمد فیروزآبادی؛ عیسی حجت؛ محمد سلطان زاده