کلیدواژه‌ها = انقلاب اسلامی
خوانش گفتمانی مقاومت اسلامی در بیانیه گام دوم

دوره 11، شماره 4، دی 1400، صفحه 9-31

10.22059/jstmt.2021.291429.1305

مهدی نادری؛ روح الله فرهادی


جایگاه اقشار محروم و مستضعف در اندیشه اجتماعی امام خمینی

دوره 10، شماره 2، مهر 1399، صفحه 71-94

10.22059/jstmt.2021.306614.1379

امیر عظیمی دولت آبادی


جامعه پردازی درگامِ دوم انقلاب اسلامی با نظریه «نظام انقلابی»

دوره 9، شماره 2، مهر 1398، صفحه 281-302

10.22059/jstmt.2020.285405.1287

سیدابراهیم سرپرست سادات


جایگاه زن در اندیشه‌ی امام خمینی (ره) و آثار اجتماعی آن

دوره 7، شماره 2، مهر 1396، صفحه 131-153

10.22059/jstmt.2018.264644.1219

الهام شریعتی؛ هاجر سادات کلانتر معتمدی


بررسی مقایسه‌ای صورتبندی مسالة «مردم» در آراء شریعتی و مطهری

دوره 7، شماره 2، مهر 1396، صفحه 207-175

10.22059/jstmt.2018.238196.1238

قاسم زائری


تبیین نقش و کارکرد آموزه جهاد در فرآیند انقلاب اسلامی ایران

دوره 6، شماره 2، مهر 1395، صفحه 357-376

10.22059/jstmt.2018.249229.1170

حجت داوند؛ محمدحسین جمشیدی


بررسی جهان مفهومی «سنت» در اندیشة امام خمینی (ره)

دوره 3، شماره 2، مهر 1392، صفحه 161-190

10.22059/jstmt.2013.55725

قاسم زائری؛ زینب اعلمی