بازخوانی و تفسیر ایده‌های متفکران شاخص مسلمان
تحلیل هرمنوتیکی نظریۀ انقلاب اسلامی و انفتاح تاریخ؛ مطالعۀ موردی کتاب انقلاب اسلامی و انفتاح تاریخ حسین کچویان

مهدی عباسی شاهکوه؛ عباس کشاورز شکری

دوره 13، شماره 4 ، دی 1402، ، صفحه 114-127

https://doi.org/10.22059/jstmt.2023.364543.1653

چکیده
  وقوع انقلاب اسلامی ایران به چالش در اندیشۀ نظریه‌پردازان انقلاب منجر شد. تا پیش از این انقلاب‌ها مبتنی‌بر تجدد شکل می‌گرفتند یا در تعارض با تجدد نبودند، بلکه صرفاً قیام توده‌های دهقانی یا کارگری علیه صاحبان قدرت و مالکیت محسوب می‌شدند. اما در انقلاب اسلامی، ایدئولوژی، رهبری، شعارها و مردم در جهت موافق با اسلام شیعی قرار داشتند. ...  بیشتر

بازخوانی و تفسیر ایده‌های متفکران شاخص مسلمان
نسبت مفهومی «جهاد تبیین حقیقت» و «مطالبه ‏گری» در منظومه اندیشگی آیت‏ الله خامنه‌ای

مهدی عباسی شاهکوه؛ زاهد غفاری هشجین

دوره 13، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 37-54

https://doi.org/10.22059/jstmt.2023.355812.1596

چکیده
  انقلاب اسلامی با آرمان‏‌های عدالت، جمهوریت، قانون‏‌گرایی، عزت، استقلال، آزادی، اسلامیت و نظایر آن توانست به پیروزی برسد و محمل ساخت ایدئولوژی، قانون اساسی و نظام‌‏سازی نیز بر همین اساس پدیدار شد. چالش بسیاری از نظام‌‏های سیاسی در تحقق اهداف ایدئولوژی و نظام اعتقادی خود، ایستایی و انجمادی است که به دنبال تغییرات اجتماعی ...  بیشتر

خوانش گفتمانی مقاومت اسلامی در بیانیه گام دوم

مهدی نادری؛ روح الله فرهادی

دوره 11، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 9-31

https://doi.org/10.22059/jstmt.2021.291429.1305

چکیده
  هدف: با پیروزی انقلاب اسلامی، گفتمان مقاومت به عنوان پیشران مقابله با استبداد داخلی و سلطه خارجی مطرح و مورد پذیرش و توجه برخی از گروه‌ها و جریان‌های مبارز قرار گرفت. نظر به اهتمام ویژه به راهبرد مقاومت اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب، این مقاله درصد تشریح جایگاه و مولفه‌های ‌گفتمانی حاکم بر مقاومت اسلامی است. روش: روش پیشبرد پژوهش ...  بیشتر

جایگاه اقشار محروم و مستضعف در اندیشه اجتماعی امام خمینی

امیر عظیمی دولت آبادی

دوره 10، شماره 2 ، مهر 1399، ، صفحه 71-94

https://doi.org/10.22059/jstmt.2021.306614.1379

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی جایگاه اقشار محروم در اندیشه امام خمینی است. پرسش های پژوهش ناظر به جایگاه و نقش محرومان و مستضعفان در پیروزی انقلاب اسلامی و تدوام جمهوری اسلامی می باشد. یافته های این پژوهش که از نوع پژوهش های توصیفی-تحلیلی بوده و با روش اسنادی انجام شده است نشان می دهد که بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران بر خلاف بسیاری از تحلیل گران ...  بیشتر

جامعه پردازی درگامِ دوم انقلاب اسلامی با نظریه «نظام انقلابی»

سیدابراهیم سرپرست سادات

دوره 9، شماره 2 ، مهر 1398، ، صفحه 281-302

https://doi.org/10.22059/jstmt.2020.285405.1287

چکیده
  رسالت جدید ملت ایران در «گام دوم انقلاب» و فصل جدید زندگی جمهوری اسلامی، با ورود به دهه پنجم بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، جامعه پردازی است. مرحله ای که بعد از نظام سازی و دولت سازی مقدمه تمدن اسلامی-ایرانی در شکل نوین آن و مطلع بایسته ی طلوع خورشید ولایت عظمی بوده و مناسبات زندگی اجتماعی انسان ها را در هزاره جاری تحت تأثیر قرار ...  بیشتر

بازخوانی و تفسیر ایده‌های متفکران شاخص مسلمان
جایگاه زن در اندیشه‌ی امام خمینی (ره) و آثار اجتماعی آن

الهام شریعتی؛ هاجر سادات کلانتر معتمدی

دوره 7، شماره 2 ، مهر 1396، ، صفحه 131-153

https://doi.org/10.22059/jstmt.2018.264644.1219

چکیده
  زن به عنوان مظهر جمال الهی در تفکر امام خمینی با مفاهیمی ارزشی چون آزادی، عفت، کرامت، مبدأ خیرات، شجاعت و ... پیوند داشته و در تعیین سرنوشت خود و جامعه‌ی خویش بسیار تأثیرگذار است. جایگاه زن در اندیشه‌ی حضرت امام نه در مقابل مرد بلکه در کنار او، عهده‌دار مسؤولیتی شگرف در تمام شؤون زندگی فردی، اجتماعی و سیاسی است. صرف نظر از دوره‌ی کوتاهی ...  بیشتر

بازخوانی و تفسیر ایده‌های متفکران شاخص مسلمان
بررسی مقایسه‌ای صورتبندی مسالة «مردم» در آراء شریعتی و مطهری

قاسم زائری

دوره 7، شماره 2 ، مهر 1396، ، صفحه 207-175

https://doi.org/10.22059/jstmt.2018.238196.1238

چکیده
  «مردمی» در کنار «اسلامی» از جمله مهمترین صفات ممیزة انقلاب اسلامی است. این مقاله به بررسی موضع «علی شریعتی» و «مرتضی مطهری» در مورد «مردم» اختصاص دارد. این دو متفکر بحث‌های مفصل فلسفی یا جامعه‌شناختی پیرامون مفاهیمی نظیر «فرد» و «جامعه» و «تاریخ» و «ناس» در آثار خود دارند. اما آنها ...  بیشتر

بازخوانی و تفسیر ایده‌های متفکران شاخص مسلمان
تبیین نقش و کارکرد آموزه جهاد در فرآیند انقلاب اسلامی ایران

حجت داوند؛ محمدحسین جمشیدی

دوره 6، شماره 2 ، مهر 1395، ، صفحه 357-376

https://doi.org/10.22059/jstmt.2018.249229.1170

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی تاثیر آموزه جهاد در شکل‌گیری انقلاب اسلامی و بیان نقش محوری آن در پیروزی انقلاب اسلامی است. سوال اصلی مطروحه این است که نحوه مواجهه انقلابیون با مقوله جهاد چگونه بوده و این طرز تلقی چه کارکردی در پیروزی انقلاب داشته است؟ در پاسخ با واکاوی مفهوم جهاد و انواع نگرش‌ها نسبت به آن و مطالعه تحولات منجر به انقلاب اسلامی، ...  بیشتر

بازخوانی و تفسیر ایده‌های متفکران شاخص مسلمان
بررسی جهان مفهومی «سنت» در اندیشة امام خمینی (ره)

قاسم زائری؛ زینب اعلمی

دوره 3، شماره 2 ، مهر 1392، ، صفحه 161-190

https://doi.org/10.22059/jstmt.2013.55725

چکیده
  امام خمینی (ره) راهبری انقلاب اسلامی 1357 را به عهده داشت. او در بافت گفتمانیِ مواجهة تاریخی متجددین و متدینین با «سنت» با فراتر رفتن از جهت‌گیری‌های «نفی سنت» و «بازگشت به سنت» از یک سو و «تکرار سنت» از سوی دیگر، جهت‌گیری «احیای سنت» را پایه‌ریزی و تقویت کرد. وی همچنین از دوگانة توسعه‌ای «سنت-تجدد» ...  بیشتر