تناظر اصل قوم‌مداری روش‌شناختی ماکس وبر با جامعه‌شناسی بومی-تمدنی: پردازشی مفهومی برای« تمدن - جامعه شناسی»

ایمان عرفان منش

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 169-190

https://doi.org/10.22059/jstmt.2021.317448.1436

چکیده
  در سنت و میراث جامعه‌شناسی تفسیری «ماکس وبر»، به موضوعات معرفتی و روشی برجسته‌ای حاصل از تلائم ذهن و واقعیت تجربی توجه شده است. با بازخوانی آرای وبر، اصلی منکشف می‌شود که می‌توان آن را به‌عنوان اصل «قوم‌مداری روش‌شناختی» صورت‌بندی کرد. این اصل واجد ظرفیت‌های مهمی هم برای زایش و هم برای تحول علوم اجتماعی(فرهنگی) است. ...  بیشتر

آسیب شناسی‌ تحلیل‌ انقلاب‌ اسلامی‌ ایران‌ بر اساس‌ نظریۀ‌ کاریزماتیک‌ ماکس وبر

نیره قوی

دوره 5، شماره 2 ، مهر 1394، ، صفحه 289-327

https://doi.org/10.22059/jstmt.2015.62022

چکیده
   از انقلاب اسلامی ایران تاکنون تحلیلهای بسیاری  مبتنی  بر نظریه­های مختلف ارائه شده است. در این بین، عده­ای در تحلیل انقلاب  ‌از نظریۀ «کاریزماتیک[1]» «ماکس وبر[2]» بهره گرفته‌اند. برخی از گونه­های تحلیل وبری از انقلاب اسلامی گویای این است که نظریۀ وبر به شکل انطباقی توان تحلیل انقلاب را دارد و مؤلفه‌‌های ...  بیشتر