نویسنده = ������ ���������� ����������
تحلیل گفتمان خطبه فدکیه حضرت زهرا(س)

دوره 10، شماره 2، مهر 1399، صفحه 9-22

10.22059/jstmt.2021.302278.1356

مصطفی مهرآیین؛ علیرضا قبادی


تبیین جامعه شناختی ظهور گفتمان سیاسی هیات های مذهبی ایران دهه 1340

دوره 8، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 101-131

10.22059/jstmt.2019.70430

مصطفی مهر آیین؛ علیرضا قبادی؛ فیروز راد